SEKTOR TRANSPORTOWY I KOLEJNICTWO

Przygotowujemy umowy i dochodzimy należności związanych z przewozem. Przygotowujemy wewnętrzne przepisy pracownicze w firmach transportowych.
Negocjujemy umowy dotyczące dostępu do infrastruktury kolejowej. Doradzamy prawnie w procesie zdobywania zamówień publicznych. Świadczymy pomoc prawną w procesie certyfikacji produktów. Obsługujemy pod względem prawnym proces inwestycyjny w infrastrukturę.