PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Doradzamy, aby Twój wynalazek czy nowy produkt okazał się sukcesem. Historia pełna jest genialnych wynalazków, których nie skomercjalizowano, albo produktów, które nie weszły do produkcji, bo na drodze stanął patent, znak towarowy, wzór przemysłowy, czy prawo autorskie.

Świadczymy pomoc prawną w następujących dziedzinach: prawo patentowe, prawo znaków towarowych, prawo wzorów przemysłowych, prawo domen internetowych . Przygotowujemy strategie patentowe, strategie ochrony znaków towarowych, umowy licencyjne. Prowadzimy spory o naruszenie praw własności intelektualnej, zarówno w imieniu uprawnionych jak i posądzanych o naruszenie.
Przygotowujemy zgłoszenia celne w celu zatrzymania podróbek na granicy oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach karnych dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej. Negocjujemy umowy z organizacjami zarządzającymi patent pool.