PRAWO HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO
I PRAWO EUROPEJSKIE

Tworzymy umowy międzynarodowej sprzedaży, umowy dystrybucyjne czy o świadczenie usług, z uwzględnieniem europejskiego prawa konkurencji. Wspieramy klientów w kontaktach z sądami zagranicznymi czy międzynarodowymi sądami polubownymi.