PRAWO KONKURENCJI

Twój biznes wzrasta. Potrzebujesz zgody na fuzję albo przejęcie. Padłeś ofiarą nieuczciwej konkurencji. Może uzyskałeś pozycję dominującą na rynku i nie chcesz jej nadużyć, ryzykując karę do 10% przychodu.
Prowadzimy postępowania przed Prezesem Urzędu Konkurencji i Konsumentów i Komisją Europejską. Analizujemy działania pod kątem uniknięcia odpowiedzialności za naruszenie pozycji dominującej lub odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji.