PRAWO FARMACEUTYCZNE

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Inspektorami Farmaceutycznymi czy Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych. Prowadzimy postępowania związane z importem równoległym produktów leczniczych.