Spółki S24 – Jak praktyka weryfikuje pomysły ustawodawcy, Rzeczpospolita, internetowe wydanie z 13.07.2013 (S24-Gesellschaften mit – Wie die Praxis die Ideen des Rechtsgebers verifiziert; zusammen mit P. Skurzyński)

Obowiązek wypłaty dywidendy? Nie tak szybko, Dziennik Gazeta Prawna, wydanie 30.04.2013 (Pflicht zur Dividendenausschüttung? Nicht so eilig)

EASA – Ułatwienia dla pilotów, Przegląd Lotniczy nr 2, 2009, s. 34 (EASA – Erleichterungen für Piloten)

Więcej praw dla akcjonariuszy. Dyrektywa 2007/36/WE i jej skutki dla polskiego prawa spółek; Przegląd CorporateGovernance, nr 4 (12), 2007, s. 18 (Mehr Reche für Aktionäre. Richtlinie 2007/36/EG und ihre Folgen für das polnische Gesellschaftsrecht)